Du er her

Mødeplan og referater 2018-2021

Her kan du finde en mødeplan, der udarbejdes en gang årligt, samt dagsordner og referater fra indeværende valgperiode (2018-2021).

Der afholdes fire årlige møder i Dialogforum. Heraf er der tre ordinære møder, som består af en temadrøftelse samt orienteringer fra henholdsvis Socialborgmesteren og medlemmerne.

Herudover afholdes der ét årligt møde med et politisk udvalg. I en valgperiode på fire år, afholdes der således to møder med Socialudvalget, et møde med Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og et møde med Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Her kan du se Dialogforums mødeplan for 2018:

  • Mandag den 7. marts 15:00 - 17:00
  • ​Onsdag den 23. maj kl. 14.00-15.00 ordinært møde i Dialogforum og kl. 15.00-16.00 fællesmøde med Socialudvalget
  • Mandag den 27. august kl. 15.00-17.00
  • Mandag den 19. november kl. 15.00-17.00 

Herunder finder du godkendte referater fra de afholdte møder i indeværende valgperiode (2018-2021).

Kontakt