Mødeplan og referater 2018-2021

Her kan du finde en mødeplan, der udarbejdes en gang årligt, samt dagsordner og referater fra indeværende valgperiode (2018-2021).

Der afholdes fire årlige møder i Dialogforum. Heraf er der tre ordinære møder, som består af en temadrøftelse samt orienteringer fra henholdsvis Socialborgmesteren og medlemmerne.

Herudover afholdes der ét årligt møde med et politisk udvalg. I en valgperiode på fire år, afholdes der således to møder med Socialudvalget, et møde med Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og et møde med Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Her kan du se Dialogforums mødeplan for 2021:

  • Fællesmøde med Beskæftigelses- og Integrationsudvalget: 8. februar 
  • 1. ordinære møde: 11. marts med deltagelse af socialborgmesteren 
  • 2. ordinære møde: 20. maj inklusiv fællesmøde med Sundheds- og Omsorgsudvalget 
  • 3. ordinære møde: 19. august
  • Fællesmøde med Socialudvalget: 22. september 
  • 4. ordinære møde: 21. oktober

Herunder finder du godkendte referater fra de afholdte møder i indeværende valgperiode (2018-2021).

Kontakt