Modtagelsestilbud

Er dit barn lige kommet til Danmark, og taler det ikke dansk endnu? Så skal barnet have et særligt skoletilbud, der tager højde for dette.

For børn, der bor i Københavns Kommune, er der flere muligheder for skoletilbud, hvis eleven ikke taler dansk. Barnet kan:

  • komme direkte i en almindelig klasse med sprogstøtte eller
  • komme på et modtagelseshold. Det er et mindre hold af elever, der går i særlige klasser for elever som ikke taler dansk, på en almindelig folkeskole.

For at finde frem til hvad det bedste tilbud er for eleven, laves en afdækning af elevens kompetencer. Denne afdækning er en samtale mellem forældre, barn og en fagperson, som indstiller barnet til enten modtagelseshold eller direkte i en almindelig klasse med sprogstøtte.

Modtagelseshold er inddelt efter alder:

  • M Indskoling – Modtagelseshold for de 6-9 årige.
  • M Mellemtrin  Modtagelseshold for 9-13 årige.
  • M Udskoling – Modtagelseshold for 13-16 årige.
  • Der er også modtagelseshold for de ældste elever mellem 15 og 17 år.

Hvis dit barn kommer på et modtagelseshold, vil barnet gradvist blive tilknyttet en af skolens almindelige klasser i de fag, hvor det vurderes at være godt for barnets sproglige udvikling.

Når skolen vurderer, at barnet er klar, så skifter barnet til at gå i en almindelig klasse. 

Det kan være en almindelig klasse på den skole, hvor barnet har gået i modtagelsesklasse. Det kan også være en klasse på distriktsskolen eller i en anden skole. 

Hvor kan mit barn gå i modtagelsestilbud?

Modtagelseshold er placeret på folkeskoler i alle dele af København. Det tilstræbes, at eleven har kortest mulig afstand mellem hjem og skole.

Transportbehov til elever i modtagelsestilbud vurderes af skolelederen på skolen, hvor eleven går, afhængig af afstand og alderstrin.

Kontakt os og find ud af, om dit barn kan komme i et modtagelsestilbud

Hvis du ønsker, at dit barn skal i et modtagelsestilbud, skal du kontakte koordinatoren i dit bydelsområde. Koordinatoren hjælpe dig med at få dit barns kompetencer afdækket, med henblik på at finde det bedste tilbud til barnet.

Du vil herefter blive inviteret til en snak om barnets behov og det videre forløb. Barnet skal med til mødet. Der vil være tolk til mødet, hvis der er behov for det.

Kontaktmuligheder

Kontakt koordinatoren i dit bydelsområde:

Vi vil bede dig oplyse navn, adresse, telefonnummer og barnets stærkeste sprog.

Kontakt