Du er her

Modtagelsesklasser

Ny i KBH – flersporede veje til flersprogede børn

Hvis dit barn lige er kommet til Danmark og ikke taler dansk, skal barnet have et særligt skoletilbud, som tager højde for, at barnet endnu ikke kan dansk.

I København er der flere muligheder for skoletilbud, hvis eleven ikke kan dansk. Der er dels mulighed for at komme direkte i en almenklasse med sprogstøtte, eller at komme på et modtagelseshold, som er et mindre hold af elever, som går i særlige klasser for ikke dansktalende elever på en almindelig folkeskole.

For at finde frem til hvad det bedste tilbud er for eleven, laves en afdækning af elevens kompetencer. Denne afdækning er en samtale mellem forældre, barn og en fagperson, som indstiller barnet til enten modtagelseshold eller direkte i en almindelig klasse med sprogstøtte.

Modtagelseshold er inddelt efter alder:

M0 - Modtagelseshold for 6-7 årige

M1 - Modtagelseshold for 7-9 årige

M2 – Modtagelseshold for 9-13 årige

M3 – Modtagelseshold for 13-16 årige

Der er også modtagelseshold for de ældste elever mellem 15 og 17 år.

Hvis eleven visiteres til modtagelseshold, vil eleven gradvist blive tilknyttet en af skolens almindelige klasser i de fag, hvor det vurderes at være godt for elevens sproglige udvikling. Når det vurderes, at eleven er klar, skifter eleven til at gå i en almenklasse. Skiftet kan være til en klasse på den skolen eleven har gået på modtagelseshold, på distriktsskolen eller ud fra principperne om frit skolevalg.  Her kan du læse mere om skoleindskrivning.

Modtagelseshold er placeret på folkeskoler i alle dele af København. Det tilstræbes, at eleven har kortest mulig afstand mellem hjem og skole. Transportbehov til elever i modtagelsestilbud vurderes af skolelederen på skolen, hvor eleven går, afhængig af afstand og alderstrin.

Indskrivning til modtagelsestilbud foregår ved henvendelse på denne mailadresse NIK@buf.kk.dk, eller ved at ringe til dette nummer: (+45) 40202585

Her vil du komme i kontakt med en koordinator, som kan vejlede dig i forhold til at få dit barns kompetencer afdækket, med henblik på at finde det bedste tilbud til barnet. Du vil blive spurgt om navn, adresse, telefonnummer og barnets stærkeste sprog.

Du vil herefter blive inviteret til en snak om barnets behov og det videre forløb. Barnet skal komme med til mødet. Der vil være tolk til mødet, hvis der er behov for det.

Hvis du har flere spørgsmål, kontakt venligst NIK@buf.kk.dk

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.