Moderne tider

I 1901 blev Københavns Kommune udvidet med store landområder nord, syd, og vest for byen.

Landsbyerne i Sundbyerne, Valby, Vanløse, Husum, Brønshøj og Emdrup gav plads til byens vækst. Man byggede samtidig det nuværende rådhus til at betjene den nye, store kommune. Overalt blev der bygget institutioner og skoler til den hastigt voksende befolkning. 

Valgret og social bevidsthed

I 1908 fik også kvinder kommunal stemmeret. Og ved en grundlovsændring i 1915 indførtes almindelig valgret for alle uden hensyn til indtægt. Efter at Socialdemokratiet fik flertal i bystyret, overtog kommunen flere og flere sociale opgaver. Der blev bygget moderne socialt boligbyggeri i yderkvartererne og anlagt parker og idrætsanlæg. Folkesundheden blev styrket med lys og luft. I 20'erne og 30'erne blomstrede forlystelseslivet, men samtidig lagde en økonomisk krise i 30'erne en dæmper på byen. Arbejdsløsheden steg til uhyggelige højder.

Byen besættes

Under 2. Verdenskrig blev Danmark, og dermed København, besat af tropper fra det nazistiske Tyskland. Men først i 1943-45 blev byen for alvor mærket af krigen med sabotageaktioner og enkelte bombardementer. I forhold til andre europæiske storbyer slap København stort set uskadt gennem 2. Verdenskrig.