Mjølnerparken

Forslag til lokalplan Mjølnerparken med kommuneplantillæg

Forslagene var i offentlig høring fra den 3. marts til og med den 28. april 2014

Planerne muliggør anvendelsesændringer, herunder etablering af serviceerhverv og butikker og  boliger, samt en højere bebyggelsestæthed, som sikrer den nødvendige byggerummelighed til nye boliger.

Lokalplanforslaget

Lokalplanforslaget

- printversion 25 MB

Borgerrepræsentationens møde den 12. december 2013

Indstilling og beslutning

 

Link til annoncering af forslaget

 

Herunder kan du se startredegørelse m.v.