Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)

Nogle anlægsprojekter skal miljøvurderes inden projektstart. Se her hvilke og hvordan du søger

Projekter, som kræver en miljøvurdering

Hvis jeres projekt er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1, skal I gennemføre en miljøvurderingsprocedure (VVM). 

Se, hvilke projekter der er i miljøvurderingslovens bilag 1

Kontakt os på vvm@kk.dk, hvis jeres projekt er omfattet af bilag 1.

Projekter, som måske kræver en miljøvurdering

Hvis jeres projekt falder ind under miljøvurderingslovens bilag 2 skal I sende en ansøgning til os. I skal bruge Miljøstyrelsens ansøgningsskema. 
Vi gennemgår jeres ansøgning og træffer afgørelse om jeres projekt er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Gå til miljøvurderingslovens bilag 2

Udfyld Miljøstyrelsens ansøgningsskema i Word

Få hjælp til ansøgningen i Miljøstyrelsens trin for trin vejledning

Send din ansøgning til vvm@kk.dk 

Projekter, der også er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen

Hvis jeres projekt er omfattet af både bilag 2 i miljøvurderingsloven og kræver en miljøgodkendelse jf. bilag 1 og 2 i godkendelsesbekendtgørelsen, skal I søge igennem Byg og Miljø.

Gå til bilag 2 i miljøvurderingsloven

Gå til bilag 1 og 2 i godkendelsesbekendtgørelsen

Ansøg i Byg og Miljø

I skal have tilladelse før I må gå i gang

I må først gå i gang med anlægsarbejdet når I har modtaget en skriftlig afgørelse fra os.

Kontakt