Midtvejskonference

Midtvejskonferencen 8. februar 2013 i Børshuset i Malmø.

Konferencen samlede danske og svenske politikere, embedsmænd fra kommuner og andre myndigheder samt organisationer og konsulenter, der arbejder med byudvikling og infrastruktur.

Klik på de enkelte indlæg herunder for at se de plancher, der blev vist:

ØresundsMetro som et langsigtet politisk værktøj
/ Anders Rubin, formand for teknisk udvalg, Malmö Stad

ØresundsMetro som vision og pejlemærke
/ Jesper Christensen, næstformand for Borgerrepræsentationen i København

Erfaringer fra San Fransisco-bugten
/ John Funghi, projektdirektør, San Fransiscos kommunale transportselskab

Tænk, hvis København og Malmø var én by!
/ Nille Juul-Sørensen, direktør for Dansk Design Center

Rammebetingelser for regionens erhvervsliv
/ Marianna Lubanski, direktør i Copenhagen Capacity

Kulturliv - holdninger og muligheder
/ Lise Lyck, lektor, Copenhagen Business School

Københavns uudnyttede muligheder
/ Anders Ohlshov, direktør, Øresundsinstituttet

Hvordan arbejder vi med passagerprognoserne?
/ Karin Brundell-Freij, teknisk direktør, WSP

Hvordan udnytter vi ledig kapacitet på Øresundsbroen?
/ Anders H. Kaas, afdelingschef, Atkins

Tekniske løsninger for trafikkken, miljøet og sikkerheden
/ Uwe Hess, projektchef, Rambøll