Midlertidig brug af byrum og bygninger

Københavns Kommune ønsker at fremme midlertidig brug af ledige byrum og arealer, for at skabe en ansvarlig, levende by med kant.

Ønsker du at bruge byrum og bygninger midlertidigt, finder du her en guide i fire faser samt en række råd og anbefalinger.

Dit projekt er midlertidigt, hvis det har en slutdato. Herudover kan midlertidige projekter variere i størrelse og karakter. Midlertidige projekter kan både være kulturelle og kommercielle aktiviteter.  

Når du ønsker at bruge byrum og/eller bygninger i en begrænset periode, kræver det, at du orienterer dig i en række lovgivninger og myndighedskrav.

Herunder er samlet en række af de væsentligste ting, du skal være opmærksom på.  

Bemærk, at hvis dit midlertidige projekt har en varighed under 6 uger, eller ikke kræver byggetilladelser, kan det være, at du kun har brug for en arrangementstilladelse

Kontakt

Jacob Hartmann

Projektleder
Teknik- og Miljøforvaltningen
+45 28109020