Mere metro på vej

Cityringen vil binde byen tættere sammen og giver København 17 nye metrostationer.

Cityringen åbner i juli 2019, og senere samme år kobles Nordhavnslinjen, med to nye metrostationer, til Cityringen. I 2023 bliver Sydhavnslinjen, med fem ekstra metrostationer, også en del af den københavnske metro.

Metro Cityringen

Med 17 nye underjordiske stationer, og en længde på ca. 15 km, binder Cityringen Indre By, brokvartererne og Frederiksberg sammen på en helt ny måde. I kombination med S-togslinjer og den eksisterende metro vil der være et finmasket banenet i centrum af hovedstaden. Det betyder, at 85 procent af alle boliger, arbejds- og studiepladser i de tætteste bydele ligger indenfor 600 meters afstand af en metro- eller S-togsstation. For de fleste københavnere bliver der mindre end 10 minutters gang til den nærmeste station.

Cityringen forventes at få cirka 250.000 passagerer om dagen. Samtidig øges passagerantallet på de eksisterende metrolinjer. Cityringen bliver således en central del af byens kollektive trafik med metrotog med få minutters mellemrum og korte rejsetider.

Læs mere om Cityringen og metrobyggeriet på Metroselskabets hjemmeside her.

Metro til Nordhavn

Metro til Nordhavn betjener Københavns nye bydel med god kollektiv trafik. Metro til Nordhavn bliver en afgrening på Cityringen, og den åbner i december 2019. Med metrolinjen bliver den nye bydel i Nordhavn betjent af en effektiv og bæredygtig kollektiv transportform, og den bliver knyttet tæt til det øvrige København.

Læs mere om Metro til Nordhavn på Metroselskabets hjemmeside her.

Metro til Sydhavn 

Med Sydhavnsmetroen vil flere centrale bydele i København være koblet på metronetet. Sydhavnsmetroen vil være en afgrening Cityringen og fungere som en forlængelse af pendullinjen fra Nordhavnen til København H. Sydhavnslinjen vil dermed blive en integreret del af trafikken på Cityringen med direkte adgang til de mest centrale metro- og togstationer. 

Læs mere om Metro til Sydhavn på Metroselskabets hjemmeside her.