Du er her

Mentorordningen Dynamo

Bliv mentor for et barn eller en ung i Dynamo - et samarbejde mellem Københavns Kommune og Røde Kors

Københavns Kommune har siden 2015 kørt mentorordningen Dynamo i samarbejde med Ungdommens Røde Kors. Her matches 200 børn og unge med stabile, livserfarne mentorer, der fungerer som rollemodeller og brobyggere. Formålet er at give udsatte børn og unge en stabil voksenkontakt, der kan hjælpe med at skabe fokus på job, uddannelse og et aktivt fritidsliv. 

Bliv frivillig!

I Dynomo har du mulighed for at blive mentor for et barn eller en ung mellem 12 og 16 år fra Amager, Valby, Vesterbro/Kgs. Enghave og Brønshøj-Husum. . Som mentor understøtter du de unge ift. skole-, ungdoms- og fritidsliv, og mentorforløbet er et springbræt til, at de unge med tiden bliver klar til at sætte mål og træffe selvstændige valg.

Som frivillig mentor vil du være noget andet for den unge end en lærer eller en anden autoritetsfigur. Mentorer er ikke fagmentorer eller behandlere. De er medmennesker. Det er mentorer, som de unge kan have en fortrolig en-til-en-relation med. Dette skaber en særlig tillid mellem dig som frivillig og din mentee, og dit ressourceperspektiv giver den unge mulighed for at få øje på egne ressourcer, handlemuligheder og potentialer.

Når mentoren undervejs hjælper den unge med at få øje på succeserne, styrker det netop den unges selvtillid og tro på, at man kan! Derfor er det frivillige tilbud et fantastisk supplement til kommunens arbejde. Mentorerne til ordningen rekrutteres af Ungdommens Røde Kors, og mentees findes på skoler og fritidsklubber i de fire lokalområder.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.