Mentor til nyansatte

Du kan få tilskud til en mentor, hvis du har en nyansat med behov for ekstra vejledning.

Du kan med fordel benytte en mentor, hvis du har en nyansat, der har behov for ekstra introduktion og vejledning. Mentoren kan hjælpe den nyansatte til at få en god start i virksomheden, hvis den nye medarbejder arbejder:

  • På almindelige vilkår
  • I fleksjob
  • I virksomhedspraktik
  • I løntilskud
  • Som delvis raskmelding.

Tilskud til mentor

Du kan få tilskud til en mentor, hvis mentoren har afgørende betydning for ansættelsen, og mentorens indsats vil ligge ud over, hvad du som arbejdsgiver normalt forventes at gøre, når du får en ny medarbejder. 

Du kan vælge at benytte en ekstern konsulent eller en af virksomhedens faste medarbejdere som mentor. Hvis du benytter en af virksomhedens medarbejdere, kan du få dækket de timer, medarbejderen fungerer som mentor. Medarbejderen frikøbes således for et tidsrum.

Uddannelse af mentor

Du kan desuden få tilskud til at opkvalificere en medarbejder til mentorrollen.

Kontakt