MeningsSamling minimerer bureaukrati

I Socialforvaltningen (SOF) har de etableret MeningsSamlingen for at komme regeltyranniet til livs.

I SOF tager MeningsSamlingen et kritisk blik på blandt andet procedurer, regler og dokumentation. Det gør de for at vurdere, om der er ting, de kan ændre eller måske helt fjerne fra dagligdagen.

”Alle ledere og medarbejdere i SOF kan bede MeningsSamlingen om at tage stilling til uønskede procedurer og regler. Og det er nemt, for man skal bare udfylde en enkel formular eller gribe telefonen”, siger Rasmus Hangaard Balslev, formand for MeningsSamlingen og fællestillidsrepræsentant i Dansk Socialrådgiverforening.

MeningsSamlingen har siden opstarten i marts 2013 frem til juni 2015 modtaget 58 ansøgninger fra kolleger i hele SOF. Hertil kan man lægge de emner, som løbende kommer frem på dialogmøder.

Sådan gør de
MeningsSamlingen består af otte medlemmer. Fire medlemmer kommer fra styregruppen for Tillidsreformen. De sidste fire medlemmer er valgt efter en indstillingsrunde, hvor alle ansatte i SOF har haft mulighed for at indstille deres kolleger.

Når MeningsSamlingen sender en sag videre til direktionen, sker det med en anbefaling: skal der ses nærmere på sagen, har MeningsSamlingen et forslag til en løsning og hvad er der af opmærksomhedspunkter, som direktionen bør hæfte sig ved.

Kontakt