Du er her

Medlemsudvikling i det københavnske foreningsliv

Københavns Kommune har lavet en undersøgelse af medlemsudviklingen i det københavnske foreningsliv.

212 af Københavns folkeoplysende foreninger har i januar 2016 deltaget i en spørgeskemaundersøgelse vedrørende medlemsudviklingen på børne- og ungdomsholdene i 2015. Undersøgelsen er en opfølgning på en tilsvarende undersøgelse fra sidste år, der belyste medlemsudviklingen siden folkeskolereformens start. Undersøgelsen viser overordnet, at det går godt med medlemsudviklingen blandt de deltagende foreninger, og at folkeskolereformen tilsyneladende ikke har haft en negativ indflydelse på antallet af 5-16-årige medlemmer i foreningerne.

43 % har haft medlemsstigning, hvilket procentvis er flere end sidste år  (38 % sidste år). 15 % af foreningerne har haft medlemsnedgang (12,5 % sidste år), mens 40 % ikke har haft en ændring i medlemstallet (47 % sidste år).

Der ses en tendens til, at de foreninger, der har samarbejdet med skoler i 2015, også har haft medlemsstigning, idet 59 % af disse foreninger angiver at have fået flere 5-16-årige medlemmer.

Foreningerne  er derudover tilfredse med det skolesamarbejde, de har indgået i, idet 87 % af foreningerne vurderer samarbejdet til at have været ’godt’ eller ’rigtig godt’.

Samtidig viser undersøgelsen – ligesom sidste års undersøgelse gjorde det – at foreningerne er mindre positive, når der spørges ind til deres holdninger til folkeskolereformen. 34 % af foreningerne angiver, at de længere skoledage betyder, at de 5-16-årige ikke længere har tid eller overskud til at gå i foreningen, og tilsvarende 31 % mener, at folkeskolereformen har haft en negativ indflydelse på antallet af 5-16-årige medlemmer i foreningen – selvom det kun er 15 %, der har angivet en faktisk medlemsnedgang.

Undersøgelsen viser således en diskrepans mellem den faktuelle og den oplevede medlemsudvikling blandt foreningerne.

Læs hele undersøgelsen her.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.