Medlemmer af Dialogforum

Dialogforum består af 16 medlemmer. Her kan du læse, hvordan Dialogforums medlemmer er sammensat.

Socialborgmesteren sidder fast som formand i Dialogforum og udgør dermed den politiske repræsentation fra Socialudvalget i Københavns Kommune. Herudover sidder der fem repræsentanter fra bruger- og pårørendeforeningerne i København, som er udpeget af Psykiatriforeningernes Fællesråd, og 10 bruger- eller pårørenderepræsentanter fra centerrådene i Københavns Kommunes socialpsykiatriske centre.

Her følger en oversigt over medlemmerne af Dialogforum 2018-2021:

Repræsentanter fra de socialpsykiatriske centre i Københavns Kommune

 • Aisha Hamid Jan, Center for Unge og Midlertidige Botilbud
 • Pernille Friis Rønne, Center for Unge og Midlertidige Botilbud
  • Suppleanter:
   • Line Espersen, Center for Unge og Midlertidige Botilbud
   • Per Olesen, Center for Unge og Midlertidige Botilbud
     
 • OC Christensen, Center for Specialiserede Botilbud
 • Tove Wentzel, Center for Specialiserede Botilbud
  • Suppleanter:
   • Vita Gülsen, Center for Specialiserede Botilbud
   • Jytte Pedersen, Center for Specialiserede Botilbud
 • Erik Olsen (konst.), Centerfor Støtte til Borgere i egen Bolig og AST
 • Charlotte Nielsen (konst.), Centerfor Støtte til Borgere i egen Bolig og AST

Repræsentanter fra bruger- og pårørendeorganisationer

 • Lizzie Sørensen, SIND København
  • Suppleant: Trine Chilie Thode, SIND København
 • Knud Fischer-Møller, LAP København/Frederiksberg
  • Suppleant: Inge M. Jessen, LAP København/Frederiksberg
 • Birgitte Janischefska, Bedre Psykiatri for København/Frederiksberg
  • Suppleant: Tove Sandroos, Bedre Psykiatri for København/Frederiksberg
 • Sine Møller Sørensen, ADHD, Storkøbenhavn
  • Suppleant: Tina Pauli, ADHD, Storkøbenhavn
 • Helle Cleo Borrowman, Hovedstaden SPOR
  • Suppleant: Elene Nielsen, Hovedstaden SPOR

Kontakt