Du er her

Medborgerforum

Medborgerforum skal sikre samarbejde og videndeling mellem kommunen og civilsamfundet inden for den tidlige forebyggelse af radikalisering.

 

Et samarbejdsforum på medborgerskabsområdet

Medborgerforum er et samarbejdsforum bestående af kommunen og civilsamfundsaktører, der blandt andet arbejder med udsatte unge og medborgerskab. Etablering af forummet er en del af kommunens strategi for at fremme medborgerskab og forebygge radikalisering i København, herunder forebyggelse af diskrimination og social kontrol.
 

Øget tillid og dialog

Formålet er at skabe en platform, hvor øget tillid og dialog mellem Københavns Kommune og aktører i civilsamfundet i København skal styrke parternes viden og indsats på medborgerskabsområdet. Samarbejdet skal bidrage til sammenhængskraften i lokalområderne og skærpe fokus på unge på kanten af samfundet gennem lokale initiativer og kommunale indsatser.

Helt centralt for Medborgerforummets arbejdsform er dialog, sparring, videndeling og idéudvikling mellem medlemmerne. I forummet har medlemmerne mulighed for at drøfte og sparre om konkrete udfordringer, som de oplever i deres arbejde, og i fællesskab udvikle nye ideer. Desuden skal medlemmernes viden og erfaringer bidrage til at sikre en målrettet kommunal indsats under Københavns Integrationspolitik 2019-22.
 

Formand og medlemmer af Medborgerforum

Medborgerforums medlemmer er praktikere og nøgleaktører fra københavnske foreninger og organisationer, der i forskellige sammenhænge arbejder med medborgerskab.

Anoir Hassouni er formand for forummet. Til daglig er han leder af Ressourcecenter Ydre Nørrebro -  et aktivitetscenter, der arbejder med at skabe positive fællesskaber for unge mellem 13 og 18 år. Formanden skal sikre, at der foregår løbende dialog mellem kommune og medlemmer, samt at medlemmernes lokale viden inddrages i samarbejdet.

Det er Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, der har udvalgt formanden og medlemmerne på baggrund af:

  • deres viden om lokalområder i København
  • deres relation til unge i lokalsamfundene
  • deres evne til at udøve positiv indflydelse på unge.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er repræsenteret ved direktør Jeppe Bøgh Andersen.

Medborgerforum mødes tre gange årligt – de har mulighed for at invitere fx eksperter eller borgere fra lokalområderne med til møderne, for at de kan bidrage med nye perspektiver på aktuelle udfordringer.

 

Hvis du vil vide mere
Hvis du vil vide mere om Medborgerforum kan du kontakte Lise Andersen, fuldmægtig i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen på telefonnummer 2610 5453 eller mail: jl4p@bif.kk.dk