Du er her

Matrikulære forandringer

Hvis du som grundejer i Københavns Kommune ønsker at foretage matrikulære ændringer, skal du kontakte en privat landinspektør.

Du kan finde en landinspektør på Praktiserende Landinspektørers Forenings hjemmeside.