Du er her

Markedsdialog om udbud af Specialiserede uddannelsesveje 2019

Denne side bruges til dialog med markedet om udbud af Specialiserede uddannelsesveje 2019. Den vil løbende blive opdateret!

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har den 26. august 2019 besluttet at igangsætte arbejdet med udbud af Specialiserede uddannelsesveje 2019. Læs mere om beslutningen her,

Udbuddet tager udgangspunkt i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets aftale Ungeaftale - sådan får vi flest unge i uddannelse, april 2015 og Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets beslutning den 19. august 2019 om Justering af ungeindsatsen, bl.a. som følge af etableringen af Københavns Ungeindsats (KUI) og den Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Markedsdialog

Siden her bruges til at gå i dialog med markedet om udbud af Specialiserede uddannelsesveje 2019. Dvs. der løbende her på siden bliver offentliggjort udkast til udbudsmateriale med henblik på inddragelse af markedet.

Husk derfor at se på hjemmesiden løbende i udbudsprocessen indtil offentliggørelsen af udbuddet er foretaget.

Kommentarer, spørgsmål m.v. til materialer kan sendes til:

Workshop

Den 19. september 2019 blev der afholdt en workshop. Emnerne på workshoppen handlede bl.a. om målgrupper for udbuddet og partnerskabsmodeller:

Udkast til udbudsmaterialer

Forside til bilag A (1-6)
Bilag A1 - overordnet kravspecifikation
Bilag A2 - Kravspecifikation su - område 1
Bilag A3 -  Kravspecifikation su - område 2, autisme
Bilag A4 -  Kravspecifikation su - område 3, psykisk diagnose
Bilag A5 -  Kravspecifikation su - område 4, sårbarhed og hjemløshedsmisbrug
Bilag A6 - Kravspecifikation su - område 5, udadreagerende 

Forside til bilag B 
Bilag B - udkast til målgruppebeskrivelse 

Forside til bilag C
Bilag C - betalings- og faktureringsbetingelser

Forside til Bilag E
Bilag E – Samarbejde og tilsyn

Oversigt over modtagne kommentarer og forvaltningens bemærkninger hertil, kan findes her.

Udkast til tekniske bilag

Bemærkninger m.v. til de tekniske bilag bedes modtaget i forvaltningen senest d. 25. november 2019.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har den 25. november 2019 behandlet indstilling om rammerne for udbuddet. Indstillingen blev standset.

Borgerrepræsentationens beslutning den 12. december 2019

Borgerrepræsentationen har den 12. december 2019, pkt. 31, godkendt rammerne for udbud af specialiserede indsatser for særligt udsatte unge.

Tidsplanen er på den baggrund opdateret. Udbuddet forventes offentliggjort i uge 51.

Spørgsmål og svar

Her er oversigt over spørgsmål og svar. De indgår ikke som en del af udbudsmaterialet, i modsætning til spørgsmål/svar efter offentliggørelsen af udbuddet.

 1. Spørgsmål 07.10.19 
  Er der tradition for at man i rammeaftaler skal dække alle forløbstyper eller er det typisk at leverandører kun byder ind på de forløbstyper, som vurderes mest hensigtsmæssige i forhold til målgrupperne og praksis? Fx at man fraholder sig at tilbyde 25 timers forløb?
  Svar: En tilbudsgiver skal afgive et tilbud med løsningsbeskrivelse og priser for alle de forløbstyper, der efterspørges af Ordregiver i et udbudsområde. Dvs. at der ikke kan tages forbehold for at tilbyde et 25 timers forløb. Manglende beskrivelse af fx 25 timers forløb i en løsningbeskrivelse, betyder således, at tilbuddet vil blive vurderet ukonditionelt.
   
 2. Spørgsmål 28.10.19
  Det angives, at tilbudsgiver skal have en revisorerklæring. Det er et vidt begreb. Kan I venligst oplyse, hvad der skal erklæres om (erklæringsemne) og med hvilken grad af sikkerhed?
  Svar: Da udbuddet ikke er offentliggjort, er der ikke fastsat krav herom endnu. Eksempler på erklæringer, der skulle udfylde, ved tidligere udbud, kan ses her, som er en del af ”Offentliggjorte udbudsmaterialer / rammeaftaler”.

Tidsplan

Tidsplanen er ikke endelig og der er forbehold for ændringer. Den bliver justeret ift. udviklingen.
Når udbuddet er offentliggjort, foretages der ikke yderligere opdateringer af siden her, da kommunikation herefter sker via Marcell. Læs mere om Marcell efterfølgende.

Spørgsmål og svar til udbudsbekendtgørelsen og udbudsmaterialerne foregår efter offentliggørelsen af udbuddet via Marcell.

Tidsplanen

 • Workshop om opdeling af målgrupper i udbuddet og partnerskabsmodel for samarbejde mellem Jobcenter København og leverandører - 19. september 2019 kl. 08.30 – 10.30.
 • Offentliggørelse af udkast til målgrupper, aktiviteter, metoder og redskaber, prisbilag og samarbejdsbilag  - Uge 39
 • Skriftlige bemærkninger til udkast til udbudsmaterialer - Senest den 4. oktober 2019
 • Offentliggørelse af udkast til tekniske bilag - Uge 47
 • Skriftlige bemærkninger til tekniske bilag i udbudsmaterialerne - Senest den 25. november 2019
 • Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets forventes at behandle indstilling om udbuddet - 25. november 2019
 • Offentliggørelse - Uge 51
 • Tilbudsfrist - 4. februar 2020 kl. 13
 • Forventet offentliggørelse af tildeling og afslag - 21. maj 2020
 • Indgåelse af aftaler efter stand-still - 3. juni 2020
 • De nye aftaler træder i kraft - 1. juli 2020

Værd at huske