Mandatkortet

I Kultur- og fritidsforvaltningen (KFF) har de sluppet medarbejdernes gode ideer løs. Det er blandt andet sket med Mandatkortet.

Kultur Valby samler Valbys kulturtilbud herunder bibliotekerne. Her har de blandt andet lanceret Mandatkortet, som har styrket tilliden og innovationen på arbejdspladsen.

”Vi stod i et ledelsestomrum, efter en chefkollega var gået på pension, og skulle overveje om vi skulle ansætte en ny leder eller kigge på organisationen og organisere os anderledes, så de lønmidlerne kunne bruges på tilbud målrettet borgerne. Derfor undersøgte vi, hvordan vi kunne organisere os anderledes. Det førte til, at vi fjernede de kontrolfunktioner, der ikke skabte værdi og delegerede opgaver som ikke nødvendigvis behøvede et ledelses ophæng. Men når man gør det, kan der opstå et ledelsestomrum, og det valgte vi at udfylde med tillidsbaseret ledelse. Medarbejderne udviklede nogle nye koncepter, der kunne understøtte tilliden – og et af dem er Mandatkortet”, fortæller Signe Jarvad, som leder Kultur Valby.

Mandat til medarbejderne
I praksis sker der det, at lederne kan give et mandatkort til de medarbejdere, som har fået gode ideer. Med et mandatkort i hånden har man som idémager fået mandat til at realisere sit projekt. Og så kan man bruge sine kollegers tid på at udvikle ideen og eventuelt implementere den efterfølgende.

”Konceptet har virkelig gjort en stor forskel. I dag er der gang i mange flere projekter end før, og implementeringen går meget lettere, når medarbejderne føler ejerskab til projekterne og når der ikke mindst bliver klarhed og gennemsigtighed over hvem har mandat til hvad i organisationen. Tillid avler ansvar”, siger Signe Jarvad.

Tre gode råd 
Signe Jarvad har tre gode råd til ledere, som vil arbejde med at erstatte kontrol med tillid:

”Start først med at gå kontrolfunktionerne igennem og diskuter, om de skaber værdi. Det handler ikke bare om at afskaffe kontrol og dokumentation. Det handler også om at bruge tallene anderledes og bedre. Dernæst kan det godt betale sig at bringe medarbejdernes kompetencer i spil i udviklingsfasen – det kommer igen i implementeringsfasen. Og sidst men ikke mindst skal man som leder skabe rammer, hvor medarbejderne tør være innovative. De skal være trygge ved processen og vide, at det er OK at eksperimentere og lave fejl”, slutter Signe Jarvad.

Kontakt