Mødeplan og referater 2014-2017

Her kan du finde en mødeplan, der udarbejdes en gang årligt, samt dagsordner og referater fra indeværende valgperiode (2014-2017).

Der afholdes fire årlige møder i Dialogforum. Heraf er der tre ordinære møder, som består af en temadrøftelse samt orienteringer fra henholdsvis Socialborgmesteren og medlemmerne.

Herudover afholdes der ét årligt møde med et politisk udvalg. I en valgperiode på fire år, afholdes der således to møder med Socialudvalget, et møde med Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og et møde med Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Her kan du se Dialogforums mødeplan for 2017:

  • Mandag den 30. januar 2017
  • ​Mandag den 22. maj 2017
  • Torsdag den 17. august 2017
  • Mandag den 27. november 2017.

Herunder finder du dagsordner til møderne i indeværende valgperiode (2014-2017).

Herunder finder du godkendte referater fra de afholdte møder i indeværende valgperiode (2014-2017).

Kontakt