Lokaludvalgenes Bydelspuljer

Hvert år uddeler de 12 lokaludvalg tilsammen mange millioner kr. til lokale aktiviteter, arrangementer og projekter.

Pengene skal fortrinsvis gå til projekter, der er dialogskabende og netværksdannende i bydelen, øger borgernes demokratiske involvering og indflydelse og som danner fællesskaber på tværs af bydelens beboere.

Søg lokalt

Hvert lokaludvalg uddeler penge til projekter, der foregår i den pågældende bydel og som er båret af lokale kræfter eller arrangeret sammen med lokale foreninger. Find lokaludvalgenes egne retningslinjer og kriterier for projektstøtte på deres hjemmesider.