Lokaludvalg

I Københavns Kommune er der 12 lokaludvalg, der fungerer som bindeled og sikrer dialog mellem københavnerne og politikerne.

Lokaludvalgene skal styrke nærdemokratiet. De skal gøre det lettere for den enkelte københavner at få indflydelse på de beslutninger, Borgerrepræsentationen træffer, og som har betydning for bydelen. Som borger har du mulighed for at blive en del af et lokaludvalg, men du kan også søge nogle af de puljemidler, hvert lokaludvalg har fået tildelt.

Et lokaludvalg består af i alt 23 medlemmer, der bliver valgt for hele den fire årige valgperiode. Heraf er 14 aktive i foreninger i bydelen, og 9 er repræsentanter for de politiske partier i Københavns Borgerrepræsentation.

Find oversigt over medlemmer og suppleanter i lokaludvalgene på siden "Om medlemmer" og fanen "Hverv for valgperioden 2018-2021"

De 12 lokaludvalg

Nedenfor finder du en liste med links til de 12 lokaludvalgs hjemmesider. Du kan finde mødematerialet for de enkelte udvalg her på hjemmesiden:

Kontakt