Loft på max. 30 % nyoptaget børn fra udsatte boligområder i daginstitutioner

For at sikre en bedre fordeling af børn fra udsatte boligområder, indfører Folketinget et loft på maksimum 30 % nyindmeldte børn i dagtilbud

Per 1. januar 2020 indføres der loft over, hvor mange børn fra udsatte boligområder, en vuggestue eller børnehave må have indmeldt. Dette sker i henhold til Dagtilbudsloven § 23, stk. 4, og § 26.

Det betyder, at Pladsanvisningen fra den 1. januar til den 31. december samme år skal sikre, at der i daginstitutionerne højst nyoptages max. 30 pct. børn med bopæl i et udsat boligområde. Loftet for nyoptag skal ses i forhold til et kalenderår. Det betyder også, at der per 1. januar 2020 laves et indmeldelsesstop for børn fra udsatte boligområder i de vuggestuer og børnehaver, hvis andelen af børn fra disse områder, allerede overstiger 20 pct. af den samlede gruppe af børn.

Københavns Kommune har fået dispensation fra dagtilbudslovens § 26 a, stk. 1, for så vidt angår daginstitutionerne Månestrålen, Stjernen, Væksthuset og Grostedet/Midtfløjene i Tingbjerg.

Dispensationsperioden løber fra d. 1. januar 2020 til d. 31. december 2024.

Formålet med loven er at sikre, at børn fra udsatte boligområder kommer i vuggestue eller børnehave, hvor der tales dansk, og hvor der er mulighed for at skabe gode miljøer med fokus på trivsel, læring, dannelse og udvikling. 

 

Kontakt