Ligestilling i tilbud til borgerne

Københavns Kommune har en bred vifte af tilbud og services, som alle borgere skal have lige mulighed for at benytte sig af, uanset køn.

En vigtig faktor i Københavns Kommunes arbejde for ligestilling er at tage højde for de forskellige behov og udfordringer, københavnere kan have på baggrund af bl.a. køn og seksualitet, når vi udvikler tilbud og services - uanset om det fx er i byudviklingen, i rehabilteringscentre eller idrætsfaciliteter.  

Lige muligheder for at dyrke sport

Københavnske børn og unge skal have lige muligheder – også når det kommer til at være fysisk aktiv. I Københavns mange oplysningsforbund og foreninger har man måtte sande, at omklædningsrum og andre forhold i byens klubhuse og idrætsfaciliteter betyder noget for ligestillingen: Det er vigtigt, at klubhusene inviterer begge køn til at gøre brug af faciliteterne ved fx at have kønsopdelte omklædningsrum og gøre det muligt at dyrke andet end klassiske sportsgrene som fx fodbold.

Københavns Kommune har en årlig klubhuspulje på fem millioner kroner til at støtte nye anlæg og renovering af klubfaciliteter. Her ligestillingsvurderer vi ansøgninger til ombygning af omklædningsrum og andre dele af Københavns idrætsfaciliteter. Et af kriterierne for at få støtte til ombygning er, at ombygningen og indretningen understøtter lige muligheder og inviterer både piger og drenge til at dyrke sport og bevæge sig. Det kan fx være at sikre kønsopdelte, indbydende omklædningsrum, som det bl.a. har været tilfældet ved ombygningen af Sundby Kajakklub, der før primært havde mandlige kajakroere. Eller at udskifte et gulv i en boldklub, som vil gøre det muligt bl.a. at dyrke aerobic eller andre aktiviteter, der i højere grad bliver efterspurgt af kvinder. Senest har klubhuspuljen støttet en fuld renovering af Boldklubben Stefans klubhus, så der bl.a. fremover vil være kønsopdelt omklædningsrum og bad, hvilket skal gøre det mere attraktivt for piger at benytte klubbens tilbud.

Du kan læse mere om Københavns Kommunes klubhuspulje her.

Lige muligheder for et sundt liv

Vores arbejde for ligestilling indebærer også, at vi understøtter lige muligheder for at få hjælp til at forebygge sygdom eller leve et aktivt hverdagsliv med (og efter) sygdom og behandling, uanset om man er mand eller kvinde. I Københavns Kommunes sundhedstilbud har vi på bestemte områder set, at kønnet kan have betydning for, om du takker ja til forebyggelse eller rehabilitering – og her er det generelt mændene, der enten holder sig tilbage eller ikke bliver henvist til vores tilbud. Den uheldige tendens ses bl.a. hos borgere med en kræftsygdom: Lige mange mænd og kvinder diagnosticeres med kræft, men færre mænd end kvinder henvises til og benytter kommunale rehabiliteringstilbud.

Københavns Kommunes Center for Kræft og Sundhed København arbejder derfor målrettet for at rekruttere flere mænd ved at oprette rehabiliteringstilbud specifikt målrettet mænd. Et udviklingsprojekt med tilbud målrettet mænd (i 2014 og 2015) satte skub i sagerne, og har resulteret i at mænd i dag udgør ca. 40 % af alle henviste mod tidligere 33 % i 2013. Vores erfaringer fra projektet har vist, at manderettede tilbud gør en forskel: De giver mændene mulighed for at udveksle erfaringer og være sammen med ligestillede, hvilket har stor betydning for mændenes efterfølgende håndtering af kræftsygdommen – og for at tage i mod tilbud, der kan hjælpe dem til at håndtere sygdommen eller komme sig oven på et hårdt sygdomsforløb.

Som følge af vores gode erfaringer med projektet har Københavns Kommune hos Center for Kræft og Sundhed København i dag tre tilbud målrettet mænd. Det tæller bl.a. ”mandetræning” (et styrke- og konditionstræningsforløb målrettet mænd), undervisning til mænd med prostatakræft og bækkenbundstræning for mænd, der er behandlet for kræft i underlivet. Centret har derudover løbende foredrag om at håndtere kræft specifikt målrettet mænd.

Du kan læse mere om erfaringerne fra et udviklingsprojekt om mænd og rehabilitering her samt læse om Mænds Mødested, der er et tilbud målrettet mænd med kræft tæt på livet.

Kontakt