Ligestilling i egne rækker

Ligestilling i København indebærer også, at vi arbejder for at sikre ligestilling i egne rækker blandt vores mere end 40.000 medarbejdere.

I Københavns Kommune går vi selv forrest, når det handler om at fremme ligestilling på arbejdsmarkedet. Vi kan ikke støtte ligestillingsfremmende initiativer for de københavnske virksomheder og organisationer uden også at fremme ligestilling i egne rækker blandt vores mere end 40.000 medarbejdere. Ligestilling på arbejdspladsen er med til at sikre et bredere rekrutteringsgrundlag og et bedre arbejdsmiljø – og vi er overbeviste om, at vi ved at fremme ligestilling på arbejdspladsen får flere talenter i spil.

Københavns Kommune har derfor en række målsætninger på personaleområdet, der skal fremme ligestilling mellem kønnene på arbejdspladsen. Det indebærer bl.a. måltal for at sikre ligestilling på ledelsesniveau og på barselsfronten, og at vi arbejder for at rekruttere flere mænd inden for kommunens omsorgsfag.

Ligestilling i ledelsen og i omsorgsfagene

For at øge rekrutteringen af mænd i omsorgsfag er køn og ligestilling en eksplicit overvejelse fx i forbindelse med ansættelse af mandlige pædagoger i børnehaver og vuggestuer. For at sikre ligestilling i rekrutteringen af nye medarbejdere fremhæver vi bl.a. i alle stillingsopslag, at vi ser mangfoldighed som en ressource, og vi tilstræber en lige kønsfordeling i ansættelsesudvalgene, så vi bedst muligt undgår en forfordeling af ansøgerne på baggrund af køn. Københavns Kommune har siden 2013 haft et måltal om, at der i hele Københavns Kommune ikke må være mere end 10 procentpoints forskel mellem kønsforskellen på ledelsesniveau (direktører og chefer) og blandt medarbejdere.

Den samlede indsats har bl.a. resulteret i, at vi i dag har ca. 1/3 kvindelige topchefer og en fuldstændig lige fordeling af mænd og kvinder på chefniveau, og at ca. 2/3 af kommunens ledere er kvinder.

Siden 2013 har vi desuden haft en målsætning om, at der blandt ansatte fædre i kommunen er mindst 40 %, der tager 14 ugers barselsorlov eller derover, og at 95 % tager mindst 8 ugers orlov.

Du kan læse mere om Københavns Kommunes arbejde for ligestilling på personaleområdet i ligestillingsredegørelsen for 2015 - find dokumenter nedeste på siden.

Kontakt