Du er her

Ligebehandling

I Københavns Kommune har vi en vision om, at alle borgere bliver behandlet lige – men ikke ens.

Ligebehandling skal sikre, at den enkelte borger ikke stilles ringere end andre borgere i en sammenlignelig situation.  

Hvad er ligebehandling?

Formålet med ligebehandling er at skabe lige muligheder for alle borgere og bekæmpe diskrimination. Ligebehandling bygger på en positiv forståelse af, at alle mennesker er forskellige og derfor ikke bør behandles ens. Ligebehandling kan indebære, at to personer skal behandles forskelligt for faktisk at opnå ligebehandling og lige muligheder.

Kravet om ligebehandling betyder, at alle mennesker uanset køn, race og etnicitet, religiøs overbevisning og tro, alder, funktionsevne og seksuel orientering skal have lige adgang til og lige mulighed for at deltage i alle dele af samfundslivet og nyde lige beskyttelse.

Borgerrådgiveren

Københavns Kommune har også en Borgerrådgiver, som har til formål at styrke dialogen mellem borgerne og Københavns Kommune samt at bidrage til sikring af borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling og faktiske forvaltningsvirksomhed. Læs mere om Borgerrådgiveren her

Kontakt