Du er her

Lige muligheder i København

I Københavns Kommune arbejder vi for at fremme ligestilling for alle borgere uanset køn og seksualitet i vores velfærdsydelser og tilbud.

Københavns Kommune arbejder for at fremme ligestilling i København og sikre lige muligheder for alle uanset køn, seksuel orientering, alder, handicap, etnicitet, religiøs overbevisning og tro. Vi har fx mange ligestillingsindsatser med fokus på fx etnicitet og integration, som du kan læse mere om her.

Men vi arbejder også specifikt for at fremme ligestilling mellem kønnene og for alle borgere uanset seksualitet i vores velfærdsydelser og tilbud. Det gør vi ved at tænke ligestilling ind på mange niveauer i kommunens arbejde, lige fra målsætninger om ligestilling på arbejdsmarkedet til at sætte ligestilling og mangfoldighed på dagsordenen i byens børnehaver og folkeskoler og støtte byudvikling og idrætsfaciliteter, der inviterer både drenge og piger til at bevæge sig og bruge byen.

I København – og i Danmark generelt – er vi på mange måder nået langt på ligestillingsfronten, men der er stadig udfordringer. Fx kan vi se, at ligestilling og bevidstheden om retten til egen krop ikke er en selvfølge blandt vores børn og unge, og at vi kan blive endnu bedre til at få kvinder på chefgangene og engagere mænd i kommunens tilbud på sundhedsområdet.

Forskellige behov og udfordringer kræver målrettede indsatser

Statistikkerne viser, at mænd og kvinder overordnet set på flere områder har forskellige behov og adfærd. Ved at bruge viden om adfærdsforskelle og ligestillingsudfordringer aktivt i vores tilbud og kommunikation til københavnerne, har vi mulighed for at skabe mere målrettede tilbud og forbedre kvaliteten af vores ydelser. Uanset hvilken indsats vi arbejder med, tager vi løbende højde for, hvornår borgere har behov for samme indsatser, og hvornår der er behov for forskellige indsatser for at give alle lige muligheder.

I Københavns Kommune arbejder vi derfor for at fremme ligestilling ved bl.a. at:

  • Vi sætter ligestilling på dagsordenen i københavnske daginstitutioner og folkeskoler. Vi arbejder for, at københavnske børn og unge oplever ligebehandling og lige muligheder i de københavnske dagtilbud og undervises i ligestillingsproblematikker og medborgerskab i folkeskolen.
  • Vi tænker ligestilling ind i vores borgerrettede tilbud. Ligestillingsvurdering er et vigtigt element, når vi udvikler tilbud eller giver støtte til renoveringer eller projekter. Det gælder bl.a. understøttelse af fysisk udfoldelse for piger i idrætsklubber og sundhedstilbud specifik målrettet mænd.
  • Vi støtter initiativer og kulturelle arrangementer, der sætter fokus på ligestilling. Det gælder alt fra Copenhagen Pride til ligestillingskonferencen Women Deliver. 
  • Vi arbejder for at sikre ligestilling i egne rækker. Københavns Kommune har en række målsætninger for at fremmer ligestilling blandt kommunens ansatte – lige fra at sikre flere kvindelige topchefer til at rekruttere flere mænd i omsorgsfagene og skabe mulighed for, at flere mandlige medarbejdere kan tage barselsorlov.

Du kan læse eksempler på nogle af Københavns Kommunes ligestillingsindsatser via menuen her på siden.

Kontakt