Du er her

Leverandør af danskuddannelse

I ultimo 2017 forventes det, at der oprettes udbud af danskuddannelse for selvforsørgede voksne udlændinge.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen holdt torsdag d. 10. august 2017 markedsdialog forud for udarbejdelse af udbudsmateriale for udbud af danskuddannelse for selvforsørgede voksne udlændinge. Markedet viste stor interesse for udbuddet, og 43 repræsentanter for 21 forskellige leverandører deltog på dialogmødet .

Her på siden kan du finde præsentation, deltagerliste og referat fra dialogmødet.

Udbuddet forventes offentliggjort i løbet af 4. kvartal 2017. Udbuddet vil blive offentlig gjort på www.kk.dk/erhverv under ’udbud’.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.