Letbane på Frederikssundsvej

Københavns Kommune undersøger mulighederne for at etablere en letbane på Frederikssundsvej.

Letbane på Frederikssundsvej

Københavns Kommune undersøger, i samarbejde med Gladsaxe Kommune og Region Hovedstaden, mulige linjeføringer for en letbane fra Nørrebro Station til den kommende letbane i Ring 3 via Frederikssundsvej.

Undersøgelsen strækker sig fra sommeren 2016 til sommeren 2017. Undersøgelsen er en udvidet screening og anbefaling af, hvilken linjeføring en eventuel letbane bør have. Desuden vil følgende forhold indgå: byudviklingspotentiale i korridoren, understøttelse af socialt belastede områder, økonomiske og passagermæssige effekter, herunder skøn for anlægs- og driftsøkonomi, overordnet strategi for busnet og knudepunkter, teknologiske udviklingstendenser, klima- miljø- og planforhold, udarbejdelse af grafisk visualisering mv.

Metroselskabet / Hovedstadens Letbane er hovedrådgiver på projektet. Der vil i arbejdet blive indhentet input fra relevante aktører. 

Baggrund

Borgerrepræsentationen besluttede i juni 2012, at kommunen skulle lave et forstudie af mulighederne for en letbane på Frederikssundsvej. Letbanen skal forbinde Nørrebro Station med den letbane, en række omegnskommuner arbejder for at etablere i Ring 3. Forstudiet var færdigt i januar 2014 og kan findes her: PDF

I forlængelse af forstudiet besluttede Borgerrepræsentationen i forbindelse med Budget 15, at der skulle udarbejdes en egentlig udredning, idet staten ønskede at indgå i og medfinansiere en udredning. I efteråret 2015 trak staten sig ud af projektet, og Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen besluttede derfor i april 2016 at igangsætte en udvidet screening af linjeføringen for en mulig letbane.

Undersøgelsen af en letbane på Frederikssundsvej bygger videre på et overordnet projekt om at udbygge den kollektive trafik i København. Den politiske beslutning fra 2012 kan findes her, og den politiske beslutning fra 2016 kan findes her.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.