Du er her

Ledelsesværktøj

Forandringskompasserne, et redskab til at få information om udviklingen af indsatsen overfor borgere i samme målgruppe.

Forandringskompasserne er et redskab, som Socialforvaltningens forskellige ledelsesniveauer kan bruge, til at få information om effekten af indsatsen, overfor borgere indenfor samme målgruppe. Ved at se på udviklingen hos grupper af borgere, indenfor et enkelt tilbud eller et helt område, kan ledelsen vurdere om indsatsen samlet set fører til de forventede resultater, eller om der er behov for at udvikle eller justere indsatsen.

De oplysninger, der bliver indsamlet, vil indgå i forvaltningens dokumentation og afrapportering overfor den administrative og politiske ledelse. Kompasset bliver dermed en sikring af, at medarbejdernes faglighed bliver inddraget i forvaltningens, ledelsens, og politikernes beslutninger. 

 

 

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.