Læs om puljen til biodiversitet og søg her

  • ""
    Foto: Colourbox
Mere og bedre natur i København

Søg Københavns Kommunes pulje til biodiversitet, hvis du vil være med til at skabe mere og bedre natur i København. Ofte bygger gode naturprojekter på et samarbejde mellem naturinteresserede, grundejere, organisationer og myndigheder. Du skal derfor i din ansøgning redegøre for dine samarbejdspartnere og for, hvordan dit projekt kommer godt i gang og er levedygtigt. 

Du ansøger ved at udfylde ansøgningsformularen og vedhæfte bilag, eksempelvis i form af projektbeskrivelse, budget, plan for fremtidig drift og tilladelse fra grundejer. Bilagene skal vedhæftes i én samlet pdf-fil. 

Ansøgere til ansøgningsfristen 18. april kan forvente svar på deres ansøgning i uge 20. Ansøgere til ansøgningsfristen 1. september kan forvente svar på deres ansøgning i uge 40.

Der er lukket for ansøgninger for i år. Vi åbner for ansøgninger igen til foråret.

Puljens formål

Puljen skal gøre det lettere for københavnerne at engagere sig i og bidrage til mere bynatur og biodiversitet og derigennem give københavnerne endnu flere naturoplevelser i byen.

Puljens størrelse

Der er afsat: 
1,5 mio. kr. i 2021
1,2 mio. kr. i 2022
1,1 mio. kr. i 2023

Ansøgningsfrister i 2021

18. april og 1. september.

Kontakt