Du er her

Læsepolitik i København 0-18 år

Børn skal blive bedre til at læse. I læsepolitikken kan du læse om formål og retningslinjer for en styrket indsats på læseområdet.

Det overordnede formål for læsepolitiken er, at børn og unge i kommunen fra 0-18 år tilegner sig de faglige, personlige og kulturelle kompetencer, der er nødvendige for at gennemføre en ungdomsuddannelse og blive rustet til at deltage aktivt i samfundet som demokratiske medborgere. I den forbindelse er det af afgørende betydning, at børn og unge opnår sikre kompetencer i læsning og skrivning.

Formålet med en læsepolitik er:

  • at støtte børn og unge i at tilegne sig sprog, begreber og symboler, så sproget kan bruges til tænkning, planlægning og i kommunikation med andre børn, unge og voksne.
  • at styrke såvel fagligt svage som fagligt stærke børn og unges læsefærdigheder
  • at give børn lyst til at læse og skrive og derigennem udforske verden.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.