Lægdommere (domsmænd og nævninge)

Hvert fjerde år indstiller Københavns Kommune lægdommere (domsmænd og nævninge). Sidste gang var ved årsskiftet 2018/19.

Et udvalg vælger de personer, der kommer på det, man kalder Grundlisten. Listen skal afspejle, hvordan befolkningen er sammensat. Det hensyn kan få betydning for, hvem der bliver udtaget, hvis flere er interesserede.

Det er Østre Landsret, der laver nævninge- og domsmandslister. Det sker ved lodtrækning blandt de personer, kommunerne indstiller.

Læs mere på Domstolenes hjemmeside.

Vi har oplevet en positiv og overvældende interesse fra københavnerne for hvervet som lægdommer. Det vil vi gerne sige et stort tak for.

Det betyder imidlertid, at vi allerede har ca. 1.500 flere interesserede, end Østre Landsret har pålagt kommunen at indmelde. Derfor har vi valgt at lukke for yderligere tilmeldinger.

Mange tak for din interesse.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.