Du er her

Erhvervsdrivende på Amagerbrogade

Har du butik på Amagerbrogade, kan du få hjælp fra vores såkaldte kvartermanager - både til ansættelser, udvidelser og tilladelser.

Kvartermanageren har hovedsagelig til opgave, gennem en serviceorienteret dialog, at skabe fælles fodslag blandt de handelsdrivende i gaden, bistå med at udnytte mulighederne som ombygningen medfører, og at skabe en bevidsthed om, at rene og veldrevne gader gavner handlen. 

Kvartermanageren skal desuden:

  • Skabe fælles fodslag indadtil blandt de handelsdrivende,
  • lave kommunikation og PR udadtil,
  • fremhæve handelsområdets styrker og profil,
  • koordinere events og aktiviteter.

Derudover skal kvartermanageren i samarbejde med lokale aktører udtænke og gennemføre innovative eksperimenterende initiativer, som kan berige lokalområdet og udvikle strøggaden til en livlig handelsgade.

Kvartermanageren fungerer desuden som indgang til Københavns Kommune og kan hjælpe, hvis de lokale forretninger har planer om at udvide, ansætte nye folk, eller vil søge en bestemt tilladelse.

For mere information kontakt Kvartermanager Shahriar Shams Ili telefon 21233695 eller mail shs@erhverv.kk.dk

Hvorfor kvartermanager på Amagerbrogade?

Borgerrepræsentation i Københavns Kommune har vedtaget en helhedsplan for ny Amagerbrogade. Helhedsplanen sætter de fysiske rammer for udviklingen af et attraktivt handelsmiljø og hverdagsliv. Planen kan ikke løse alle de handelsmæssige udfordringer, men den kan sætte lyset og lægge et nyt ’gulv’ i form af gader og pladser.

Som supplement hertil er det således besluttet at ansætte en kvartermanager der i perioden 2015-2018 skal hjælpe med at styrke profilen på Amagerbrogade og sørge for at aktiviteter og events bliver koordineret mellem de lokale aktører.

Kvartermanageren har sin daglige gang på Amagerbrogade og deler kontor med Amager Vest Lokaludvalg på Sundholm.

Læs Shahriars egen beretning om hans arbejde som kvartermanger på Amagerbrogade i Ama'røsten

Kvartermanager i dit kvarter:

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.