Du er her

Kvalitetsmodel 3.0

Et redskab til kontinuerlig kvalitetsudvikling i bo- og dagtilbud

I socialforvaltningen arbejder vi med en fælles kvalitetsordning, fordi vi har en ambition om at være en organisation, hvor vi hjælper hinanden, med at udvikle tilbud af høj kvalitet, til gavn for borgerne.

Ordningens processer og redskaber har alle til formål at understøtte arbejdet med kvalitetsudvikling ved:

  • At skabe tydelighed om, hvad der forventes af tilbuddene via kvalitetsmodellens formidling af overblik og sammenhæng mellem formål, rammer organisatoriske mål og forventninger.
  • At sætte fokus på og kvalificere valget af hvordan vi arbejder, for at indsatser virker i forhold til mål og hensigt.
  • At tilbyde et nuanceret grundlag for ledelsens beslutninger i arbejdet med kvalitet.

At fremme og understøtte videndeling i og mellem tilbud på tværs af målgruppeområder, så vi kan udvikle de bedst mulige tilbud til borgerne.

 

Kvalitetmodel 3.0

Socialforvaltningens Kvalitetsmodel 3.0 har til formål at give overblik over de krav og forventninger, der er til arbejdet på bo- og dagtilbud for voksne samt børn med handicap.

Kvalitetsmodellen formidler sammenhængen og relationen til de politiske strategier, organisatoriske planer og tilgange, samt de nationale krav som kommer til udtryk i Socialstyrelsens Kvalitetsmodel.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.