Du er her

Kvæsthusprojektet

Kvæsthusprojektets hovedidé er at skabe et levende og fleksibelt byrum, der binder den tætte bykerne sammen med det åbne havnerum.

Kvæsthusprojektets hovedidé er at skabe et levende og flek-sibelt byrum, der binder den tætte bykerne sammen med det åbne havnerum. Med projektet er området blevet bundet sammen – fra Nyhavn i syd til molespidsen i nord – og styrket i en fælles identitet af den gennemgående terrænbelægning i mørk, rillet beton.

Der er lagt vægt på udformningen af overgangene mellem pladsen og vandet. Ophold, bevægelse, anløb for sejlende og fysisk kontakt til vandet er alle elementer, der er integreret som en del af samme hovedgreb. Mø­det mellem byens, vandets og molens skala skaber tilsammen den unikke oplevelse, at hele pladsen åbner sig og skråner ned mod nord, hvor den afsluttes med spidsens møde mellem himmel, hav og by. Der er plads til en vildskab og en ro, som der ikke er mange af i byen.

Kvæsthusmolen giver plads til både det organiserede og det uformelle byliv. Med en fleksibel, åben og funk­tionel indretning kan både pladsen, havnen og parkeringsanlægget danne rum for oplevelse og udfoldelse. Placering og udformning af molens pavilloner er derudover med til at organisere det arkitektoniske hovedgreb på pladsen, og er placeret og ind­rettet, så de imødekommer bylivets skiftende scenarier.

Parkeringsanlægget, med plads til 500 biler, sætter nye standarder for underjordisk parkering med højt til loftet, behagelig akustik, stor overskuelighed og dagslys i alle tre niveauer via et storslået, gennemgående atrium, der forbinder anlæg­get med byrummet ovenpå. Arkitek­turen benytter dagslysforholdene til at hjælpe brugeren på en funktionel måde med at finde rundt i parke­ringskælderen.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.