Kulturlegater

Københavns Kommune administrerer en række legater med forskellige formål.

Følgende legater kan søges hele året med to årlige ansøgningsrunder med frist 1. april og 1. oktober:

1. Københavns Kommunes legat til stadens forskønnelse og almene bedste

Fundatsformål

Til formål vedrørende stadens forskønnelse og almene bedste, fortrinsvis til indkøb af større kunstværker samt bevaringsværdige formål.

Som tillæg til de eksisterende uddelingskriterier – og for at sikre variation og bredde – uddeles legatet i forhold til fire overordnede principper, hvoraf et eller flere skal være opfyldt ved tildeling af legatmidler:

 • Det involverende projekt, hvor der skabes et grønt projekt via inddragende, involverende og frivillige processer
 • Et højt profileret kunstprojekt, fortrinsvis i samarbejde med kunstfaglige institutioner, organisationer eller myndigheder. Kan også omfatte privatinitierede projekter
 • Indbudt projekt, hvor der etableres et samarbejde om et projekt med et af Områdefornyelses-sekretariaterne, boligselskaber og andre offentlige selskaber mv.
 • Udbud og konkurrence, hvor der via en konkurrence skabes en større, mere permanent udsmykning på et på forhånd udpeget sted.

Legatet kan også yde støtte til kommunens egne vedligeholdelsesforpligtigelser af kunstværker i byrummet.

Ansøgning

En ansøgning til legatet skal være vedlagt følgende:  

 • Et specificeret budget indeholdende udgiften til løn og materialer
 • En projektbeskrivelse
 • Oplysning om hvilket af legatets 4 formål, der søges støtte fra
 • En finansieringsplan
 • Oplysning om der er søgt og opnået støtte fra anden side og i bekræftende fald, hvor meget.

Ansøgning kan sendes til mail legat@kk.dk eller pr. brev til Kultur- og Fritidsforvaltningen, Sekretariat og Byudvikling, Rådhuset, 1599  København V

Ansøgningsfrist og behandling

Ansøgningsfrist den 1. april og den 1. oktober. OBS. På grund af manglende legatmidler er ansøgningsrunden pr. 1. oktober 2020 aflyst.

I 2020 behandles ansøgninger henholdsvis på møde i Rådet for Visuel Kunst den 22. juni og 7. december, hvor der afgives høringssvar til Kultur- og Fritidsudvalget.

I 2020 behandles ansøgninger efterfølgende på møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august og 17. december, hvorefter ansøger vil få svar på ansøgningen.

 

2. Direktør Michael Hermann Nielsens mindelegat, afd. B

Fundatsformål

Til formål, der fremmer samarbejdet mellem de skandinaviske nationer

Legatet kan søges ud fra følgende uddybende kriterier:

 • Fremme af formidling og kultursamarbejde mellem de skandinaviske nationer, eksempelvis via scenekunst, musik, visuel kunst, design, mad eller tværgående kunstneriske projekter  
 • Samfunds- og kulturprojekter, hvis formål er at formidle og udvikle de skandinaviske landes kulturliv og øge kendskabet til landenes fælles historie – både i de skandinaviske lande og i resten af verden.

Ansøgning

 • En ansøgning til legatet skal være vedlagt følgende:
 • Et specificeret budget indeholdende udgiften til løn og materialer
 • En projektbeskrivelse
 • Oplysning om hvilket af legatets to kriterier, der søges støtte fra
 • En finansieringsplan
 • Oplysning om der er søgt og opnået støtte fra anden side og i bekræftende fald, hvor meget.

Ansøgning kan sendes til mail legat@kk.dk eller pr. brev til Kultur- og Fritidsforvaltningen, Sekretariat og Byudvikling, Rådhuset, 1599  København V

Ansøgningsfrist og behandling

Ansøgningsfrist den 1. april og 1. oktober.

I 2020 behandles ansøgninger efterfølgende på møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 19. maj og 12. november, hvorefter ansøger vil få svar på ansøgningen.