Du er her

Kulturlegater

Københavns Kommune administrerer en række legater med forskellige formål.

Følgende legater kan søges hele året med to årlige ansøgningsrunder med frist 1. april og 1. oktober:

1. Københavns Kommunes legat til stadens forskønnelse og almene bedste

 

Fundatsformål

Til formål vedrørende stadens forskønnelse og almene bedste, fortrinsvis til indkøb af større kunstværker samt bevaringsværdige formål.

Som tillæg til de i eksisterende uddelingskriterier – og for at sikre variation og bredde – uddeles legatet i forhold til fire overordnede principper, hvoraf et eller flere skal være opfyldt ved tildeling af legatmidler:

Det involverende projekt, hvor der skabes et grønt projekt via inddragende, involverende og frivillige processer

Et højt profileret kunstprojekt, fortrinsvis i samarbejde med kunstfaglige institutioner, organisationer eller myndigheder. Kan også omfatte privatinitierede projekter

Indbudt projekt, hvor der etableres et samarbejde om et projekt med et af Områdefornyelses-sekretariaterne, boligselskaber og andre offentlige selskaber mv.

Udbud og konkurrence, hvor der via en konkurrence skabes en større, mere permanent udsmykning på et på forhånd udpeget sted.

Legatet kan også ydes støtte til kommunens egne vedligeholdelsesforpligtigelser af kunstværker i byrummet.

 

En ansøgning til legatet skal være vedlagt følgende:  

-Et specificeret budget indeholdende udgiften til løn og materialer

-En projektbeskrivelse

-Oplysning om hvilket af legatets 4 formål, der søges støtte fra

-En finansieringsplan

-Oplysning om der er søgt og opnået støtte fra anden side og i bekræftende fald, hvor meget.
 

Ansøgning kan sendes til mail KFF_Legat@kff.kk.dk eller pr. brev til Kultur- og Fritidsforvaltningen, Sekretariat og Byudvikling, Rådhuset, 1599  København V
 

Kontaktoplysninger

Mail til: KFF_Legat@kff.kk.dk

Postadresse – ingen personlige henvendelser

Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Byudvikling
Rådhuset
1599  København V

 

2. Direktør Michael Hermann Nielsens mindelegat, afd. B

 

Fundatsformål

 

Til formål, der fremmer samarbejdet mellem de skandinaviske nationer

Legatet kan søges udfra følgende uddybende kriterier:

-fremme af formidling og kultursamarbejde mellem de skandinaviske nationer, eksempelvis via scenekunst, musik, visuel kunst, design, mad eller tværgående kunstneriske  
  projekter
-samfunds- og kulturprojekter, hvis formål er at formidle og udvikle de skandinaviske landes kulturliv og øge kendskabet til landenes fælles historie – både i de skandinaviske
  lande og i resten af verden.
 

-En ansøgning til legatet skal være vedlagt følgende:

-Et specificeret budget indeholdende udgiften til løn og materialer

-En projektbeskrivelse

-Oplysning om hvilket af legatets to kriterier, der søges støtte fra

-En finansieringsplan

-Oplysning om der er søgt og opnået støtte fra anden side og i bekræftende fald, hvor meget.

 

Ansøgning kan sendes til mail KFF_Legat@kff.kk.dk eller pr. brev til Kultur- og Fritidsforvaltningen, Sekretariat og Byudvikling, Rådhuset, 1599  København V

Kontaktoplysninger

Mail til: KFF_Legat@kff.kk.dk

Postadresse - ingen personlige henvendelser
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Byudvikling
Rådhuset
1599  København V

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.