Du er her

Kulturlegater

Københavns Kommune administrerer en række legater med forskellige formål.

Følgende legater kan søges hele året med to årlige ansøgningsrunder med frist 1. april og 1. oktober:

1. Københavns Kommunes legat til stadens forskønnelse og almene bedste

Fundatsformål

Til formål vedrørende stadens forskønnelse og almene bedste, fortrinsvis støtte til indkøb af større kunstværker samt bevaringsværdige formål.
Som tillæg til de i eksisterende uddelingskriterier – og for at sikre variation og bredde – uddeles legatet i forhold til fire overordnede principper, hvoraf et eller flere skal være opfyldt ved tildeling af legatmidler:

Det involverende projekt, hvor der skabes et grønt projekt via inddragende, involverende og frivillige processer
Et højt profileret kunstprojekt, fortrinsvis i samarbejde med kunstfaglige institutioner, organisationer eller myndigheder. Kan også omfatte privatinitierede projekter
Indbudt projekt, hvor der etableres et samarbejde om et projekt med et af Områdefornyelsessekretariaterne, boligselskaber og andre offentlige selskaber mv.
Udbud og konkurrence, hvor der via en konkurrence skabes en større, mere permanent udsmykning på et på forhånd udpeget sted.

Legatet kan også ydes støtte til kommunens egne vedligeholdelsesforpligtigelser af kunstværker i byrummet.

 

2. Direktør Michael Hermann Nielsens Mindelegat, afd. B

Fundatsformål

1. Til trængende gamle husassistenter eller institutioner, der virker herfor
2. Til forskning særlig kræft- tuberkulose - og gigtforskning
3. Til formål der fremmer samarbejdet mellem de skandinaviske nationer

Kan søges af

ad 1) Uddeling til trængende gamle husassistenter finder ikke længere sted. Denne del af legatet kan ikke længere søges.
ad 2) Til kræft-, tuberkulose- og gigtforskning.
Kan søges hele året - intet ansøgningsskema.
Der er ved at blive udarbejdet en ny proces for denne del af legatet. Når ny proces er vedtaget, kan denne del af legatet påny søges.

ad 3) Til formål, der fremmer samarbejdet mellem de skandinaviske nationer

Denne del af legatet kan søges udfra følgende uddybende kriterier:
- fremme af formidling og kultursamarbejde mellem de skandinaviske lande, eksempelvis via scenekunst, musik, visuel kunst, design, mad eller tværgående kunstneriske projekter
- samfunds- og kulturprojekter, hvis formål er at formidle og udvikle de skandinaviske landes kulturliv og øge kendskabet til landenes fælles historie - både i de skandinaviske lande lande og i resten af verden.

-----------------------------

Kontaktoplysninger vedrørende begge ovennævnte legater:

Mail til: sek@kff.kk.dk

Postadresse - ingen personlige henvendelser
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Byudvikling
Rådhuset
1599  København V

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.