KulturBoost

KulturBoost er et kulturtilbud, som har til formål at skabe flere gå-til-kultur tilbud for børn og unge i Københavns udsatte byområder.

Om KulturBoost

KulturBoost har til formål at skabe flere gå-til-kultur tilbud for børn og unge i Københavns udsatte byområder. KulturBoost understøtter det lange seje træk, så børn og unge får mulighed for at udvikle sig kunstnerisk i starten af deres liv og bære det med ind i deres voksenliv, uanset hvilket liv de vælger.

Det skal ske igennem samarbejder med bl.a. lokale foreninger, ungdomskoler- og klubber, boligsociale helhedsplaner, biblioteker og kulturinstitutioner. Projektet løber som udgangspunkt over tre år, men målet er, at skabe bæredygtige længevarende løsninger.

Kulturtilbud til børn og unge kan være indenfor alle kunstgenrer:
Musik, dans, billedkunst, foto, video og film, drama, design osv. Det kan være rap, breakdance, klaver, kor, arabisk tromme, teater, lommefilm osv. Som en del af indsatsen vil vi lægge vægt på at inddrage børn, unge og forældre i, at finde frem til de bedste kulturtilbud og rammer for deltagelse.

Hvad kan du gøre?

Er du medlem af en kulturforening for børn og unge eller ansat i en ungdomsskole eller i en boligsocial indsats kan du få hjælp til at starte gå-til-kulturforløb, herunder hjælp til rekruttering af undervisere, børn, unge og forældre, arbejde med frivillige, organisering og finansiering.

Arbejder du på en kulturinstitution og vil gerne indgå i et samarbejde med lokale aktører omkring et gå-til-kulturtilbud kan du få hjælp til organisering, netværk og erfaringer med målgruppen børn, unge og forældre fra udsatte områder.

Er du en dygtig indenfor et kunstnerisk fag og brænder du for at undervise og engagere dig i længevarende forløb med børn og unge kan vi guide dig i forhold til eksisterende foreninger og tilbud.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.