Kultur- og Fritidsudvalgets løbende bevillinger

Ansøgninger om støtte til kulturelle aktiviteter behandles løbende i Kultur- og Fritidsudvalget.

Når en ansøgning er modtaget i Kultur- og Fritidsforvaltningen, vil ansøger modtage en kvittering med oplysning om, hvornår ansøgningen kommer på udvalgets dagsorden. Efter udvalgsmødet, og når referatet er godkendt, modtager ansøger svar fra Kultur- og Fritidsforvaltningen med enten tilsagn eller afslag.

Hvis ansøgningen imødekommes helt eller delvist, vil der blive udarbejdet en aftale om tilskuddets anvendelse.

Ansøgningen stiles til Kultur- og Fritidsudvalget og sendes i pdf-format til Sek@kff.kk.dk

 

Om dine fortrolige og følsomme personoplysninger

Din ansøgning må ikke indeholde fortrolige og personfølsomme oplysninger, så som personnummer, helbredsoplysninger, politisk/religiøst tilhørsforhold eller lignende.

Hvis det er vigtigt for forståelsen af din ansøgning, at du medtager fortrolige eller følsomme personoplysninger, er det vigtigt du gør opmærksom på det i forbindelse med indsendelsen af ansøgningen, så din ansøgning kan blive håndteret korrekt. I dette tilfælde opfordres du til at ansøge gennem funktionen ”Skriv sikkert til Sekretariat og Byudvikling (digital post)” nederst på denne side.

Når forvaltningen behandler dine personoplysninger, har du en række rettigheder. Det drejer sig blandt andet om retten til indsigt, retten til berigtigelse og retten til sletning. Lige herunder kan du læse mere om, hvordan Københavns Kommune behandler dine persondata og dine rettigheder i den forbindelse.