Kultur- og Fritidsudvalgets løbende bevillinger

Ansøgninger om støtte til kulturelle aktiviteter behandles løbende i Kultur- og Fritidsudvalget.

Når en ansøgning er modtaget i Kultur- og Fritidsforvaltningen, vil ansøger modtage en kvittering med oplysning om, hvornår ansøgningen kommer på udvalgets dagsorden. Efter udvalgsmødet, og når referatet er godkendt, modtager ansøger svar fra Kultur- og Fritidsforvaltningen med enten tilsagn eller afslag.

Hvis ansøgningen imødekommes helt eller delvist, vil der blive udarbejdet en aftale om tilskuddets anvendelse.

Ansøgningen stiles til Kultur- og Fritidsudvalget og sendes i pdf-format til Sek@kff.kk.dk