Kropsbårne hjælpemidler

Du kan søge om kropsbårne hjælpemidler, hvis du har en varigt nedsat funktionsevne.

Hvis du er under 65 år, skal du læse og søge om hjælpemidler på Borgercenter Handicaps hjemmeside.

Kropsbårne hjælpemidler sidder på kroppen eller er tæt på kroppen. Det kan fx være:

 • ortopædiske sko 
 • fodindlæg
 • kompressionsstrømper
 • parykker 
 • arm- og benproteser

Det kan også være engangshjælpemidler, fx: 

 • katetre 
 • bleer
 • hjælpemidler til diabetes
 • hjælpemidler til stomi 

Borgere med varigt nedsat funktionsevne kan søge om hjælpemidler 

Du kan søge om støtte til kropsbårne hjælpemidler, hvis du har en varigt nedsat funktionsevne. Det står i Servicelovens § 112. 

Kommunen vurderer, om hjælpemidlet

 • kan gøre din nedsatte funktionsevne bedre
 • kan lette din hverdag væsentligt
 • er nødvendigt for, at du kan arbejde.

Hvis du har brug for et hjælpemiddel som arbejdsredskab på dit arbejde, skal du søge om det hos dit lokale jobcenter. 
Hvis du midlertidigt har brug for et hjælpemiddel, fx i forbindelse med behandling, skal du kontakte hospitalet eller din egen læge. 
 

 

Kontakt