Du er her

Krøyers Plads

Krøyers Plads har en unik placering i centrum af Københavns Havn. Projektet består af tre selvstændige bygninger i fem etager.

Krøyers Plads har en unik placering i centrum af Københavns Havn. I mange år har stedet været et ’hul’ i de kontinuerlige rækker af gamle pakhuse, der ligger vinkelret på havnefronten. Flere forslag til udvikling af området er blevet afvist af lokale befolknings­grupper og i borgerrepræsentationen. De nye bygninger på Krøyers Plads tager udgangspunkt i en kontekstuel tilgang, hvor de tilpasser sig den lokale bygningsarv i højde, materiale og struktur. Lært af erfaringerne fra de tidligere projekter har Christianshavns beboere og ildsjæle været involveret i udviklingen af byggeriet.

Projektet består af tre selvstændige bygninger i fem etager. De to byg­ninger mod havnen har inspiration i de kulturhistoriske pakhuse langs havnen. Den inderste bygning er med til at afslutte og forstærke gadeforløbet langs Strandgade. De foldede tage og den arkitektonisk tyngde skaber en dialog mellem gammelt og nyt og er en moderne, empatisk fortolk­ning af den arkitektoniske egenart af de gamle københavnske pakhuse. Bygningernes ydre og landskabet er bymæssigt interessant, velproportioneret og med kantzoner, som giver meget tilbage til byen og nærområdet. Kantzonen med de integrerede cykelparkeringer og affaldshåndte­ring fungerer godt og er i overens­stemmelse med københavneriden­titeten og den særlige stemning på Christianshavn.

Uderummene omkring Krøyers Plads består af belægninger i børstet beton. Belægningen er skåret op forskellige steder, hvor grønt bryder igennem betonen, som revner i havnens flade. Rummet i mellem de to pakhuse har en hel særlig frodig karakter – pladsen med vandskulpturen tager imod og byder folk velkommen, gaderum­met mellem det nye og det gamle afslutter Strandgade, kajkanterne er blevet til opholdsteder og inviterer en lang række borgere til Christians­havn for at nyde aftensol og udsigt.

Til Krøyers Plads er benyttet to for­skellige teglstenstyper, som er udvik­let specielt til byggeriet. Til den første etape af Krøyers Plads er der brugt en sten, som er roteret, så støbefordyb­ningen bliver synlig. Dette giver et relief i facaden og et andet mønster end ved sædvanligt murstensbyggeri.

På de sidste to bygninger er der brugt en beklædningstegl, der er lagt som brædder på klink. Det har været vigtigt fra de tidlige skitser, at det skulle være bygninger i tegl, der kunne bruges på både facade og tag for at understrege de to bygningers tyngde og slægtskabet til pakhusenes karakteristiske tage.

Krøyers Plads er Danmarks første Svanemærkede lejlighedsbyggeri.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.