Du er her

Kontrol og vedligehold af olietank

Olietanke, på over 6.000 skal ikke sløjfes når de når en bestemt alder, men løbende kontrolleres for at sikre, at den er i god stand

Hvor tit og hvordan olietanken skal kontrolleres afhænger af hvilken type tank, der er tale om. Herunder kan du læse om hvornår din tank på over 6.000 liter skal kontrolleres.

Hvis olietanken har mindre skader, der dog ikke nødvendiggør at den bliver renoveret eller sløjfet, kan Center for Miljøbeskyttelse kræve, at tanken bliver inspiceres eller trykprøvet oftere.

Alle størrelse tanke skal vedligeholdes udvendigt

Hvis olietanken er placeret over jorden, skal den vedligeholdes med rustbeskyttelse og maling. Der må ikke være væsentlige, synlige tæringer på tanken, rørsystemet eller understøtningerne.

Hvis olietanken for eksempel er meget rusten, eller hvis den er ved at vælte, kan kommunen kræve, at du renoverer eller sløjfer tanken. Renovering skal udføres af en særlig sagkyndig, som skal udlevere dokumentation for arbejdet til tankens ejer eller bruger.

Sådan skal tanken kontrolleres

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.