Du er her

Kontantydelse

Fra 1. oktober 2015 kan nogle borgere få en ny ydelse - kontantydelsen. Læs om den nye ydelse her.

Leder du efter information om kontanthjælp - klik her

Kontantydelsen er en midlertidig ydelse til dig som:

  • Har opbrugt retten til dagpenge og/eller arbejdsmarkedsydelse
  • Får afslag på anden offentlig støtte (fx integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp), eller som får ret til nedsat uddannelses- eller kontanthjælp
  • Henvender dig i jobcenteret og beder om et tilbud
  • Deltager i virksomhedspraktik eller nytteindsats (du vil også have ret til ydelsen i en evt. venteperiode, indtil jobcentret har anvist tilbuddet)
  • Står til rådighed for arbejdsmarkedet og får formidlet job

For at få kontantydelse skal du først søge om økonomisk hjælp. Hvis ikke du opfylder kravene til at modtage integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, vurderer vi, om du er berettiget til at modtage kontantydelse.

Ifølge Beskæftigelsesministeriet vil de første borgere blive berettiget til kontantydelse fra oktober 2015. Du skal være opmærksom på, at kontantydelsen er bagudbetalt, og du derfor tidligst kan få udbetalt kontantydelsen i slutningen af oktober 2015.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.