Konkrete egen drift-undersøgelser

Borgerrådgiveren kan tage en konkret sag op, hvis den formodes at indeholde principielle aspekter eller grove og/eller væsentlige fejl.

Udgangspunktet for disse undersøgelser er konkrete tilfælde, hvor Borgerrådgiveren bliver opmærksom på, at der kan være væsentlige problemer med sagsbehandlingen, personalets optræden eller udførelsen af praktiske opgaver.

Undersøgelserne indledes altid med et forsøg på at rette op på eventuelle problemer via konsultativ bistand. I nogle tilfælde består bistanden alene i at gøre opmærksom på et muligt problem, i andre tilfælde deltager Borgerrådgiveren mere aktivt i et samarbejde med forvaltningen.

Konkrete egen drift-undersøgelserne afsluttes med en udtalelse, der indeholder Borgerrådgiverens vurdering af, om forvaltningen lever op til de gældende krav på området.

Kontakt