Du er her

Din hverdag i CBSI

Dit forløb hos CBSI afhænger af, hvad du har aftalt med din konsulent i Jobcenter København.

Når du møder første dag på CBSI, skal du henvende dig i receptionen på 2. etage. Herefter vil du sammen med øvrige jobparate starte på et seks ugers jobformidlingsforløb.

De første tre uger af forløbet har du mulighed for at arbejde bredt med jobsøgning inden for de områder, hvor der er realistiske beskæftigelsesmuligheder. Er du ikke kommet i job, løntilskud eller praktik efter de første tre uger, skal du de sidste 3 uger af forløbet intensivere og fokusere din jobsøgning mod områderne: rengøring/kantine eller detail/service.

Indhold i jobformidlingsforløb
Jobformidlingsforløbet varer seks uger 25 timer om ugen. Mødetiden er kl. 9.00 til 14.00 mandag til fredag.

Forløbet er baseret på holdundervisning og veksler mellem oplæg og øvelser, ligesom der undervejs vil være mulighed for rådgivning og vejledning af en jobkonsulent, der er tilknyttet holdet.

Der er gennem hele forløbet fokus på, at du kommer i job og på, at du søger kon­krete ledige stillinger. Hvis du ikke kommer i arbejde undervejs, fokuserer vi på, at du får en ansættelse med løntilskud eller en virksomhedspraktik i forlængelse af forløbet.

I forløbet kommer du til at arbejde med:

  • Ansøgning af konkrete job
  • Det gode jobnet-CV
  • Dine jobansøgninger
  • Jobsamtalen
  • Jobsøgningsstrategier
  • Styrker og kompetencer
  • IT- og selvbetjeningssystemer

Læs mere om hvad vi kan hjælpe dig med

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.