Københavns nye strategi for biodiversitet

København skal have en ny strategi for biodiversitet. Giv os dine input til den.

Biodiversitetsstrategien skal udvikles i 2021 og tage udgangspunkt i en bred inddragelse af københavnerne, grundejere og Danmarks Naturfredningsforening.

Biodiversitetsstrategien skal styrke kommunens arbejde med biodiversitet, så det bliver en integreret del af sagsbehandlingen, samt skabe ejerskab og forankring af biodiversitets-dagsordenen hos eksterne aktører og borgere i København for at få mere vild natur og flere arter i byen.

Du kan komme med input til strategien ved at:

Danmarks Naturfredningsforening samler alle inputtene og overdrager dem til Københavns Kommune.

Tjek arrangementerne i Vild September ud her.

Kom med på en guidet gåtur med fokus på bynatur og biodiversitet.

Kontakt