Københavns Kommunes Træpolitik 2018-2025

Københavns Kommunes træpolitik indeholder politiske principper for håndtering af træer i København.

Hvad er formålet med træpolitikken?

Træpolitikken omfatter alle arealer i København og har til formål at sikre, at vi prioriterer byens eksisterende og nye træer uden at hindre en udvikling af byen.

Der er 5 overordnede politiske principper for hvordan vi håndterer træer i København:

 1. Eksisterende træer i København skal som hovedregel bevares
 2. Eksisterende træer, der fældes, skal erstattes medmindre det ikke er fysisk muligt 
 3. Der skal plantes flere træer i København
 4. Der skal sikres gode vækstvilkår for både nye og eksisterende træer i København
 5. Der skal sikres et varieret træartsvalg i København

Hent Københavns Kommunes Træpolitik 2018-2025 (PDF)

Hvordan kan du sikre flere træer?

Plant nye træer

Indgå et partnerskab med Københavns Kommune og få et eller flere træer. Vi leverer træerne - du står selv for plantning og pasning.

Søg om et partnerskabstræ

Indmeld ikoniske træer

Du kan melde forslag til ikoniske træer ind på ikonisketraeer@tmf.kk.dk.

Målet med at udpege ikoniske træer er at bevare værdifulde træer, der ikke er fredet eller udpeget som bevaringsværdige. Der er allerede udpeget 3.000 træer, og listen opdateres igen i 2023.

Se kort over de udpegede ikoniske træer

Et ikonisk træ skal opfylde mindst 4 ud af 7 kriterier

 • Træet skal være et fuldt udvokset træ
 • Der skal være et særligt lokalt tilhørsforhold til træet
 • Træet skal have en særlig arkitektonisk/rumlig værdi
 • Træet har en særlig biologisk værdi
 • Træet har en særlig aktiv betydning for det lokale mikroklima
 • Træet giver særlige sanselige oplevelser
 • Træet har en særlig historisk betydning.

Kontakt