Københavns Kommune vil bygge smartere

Københavns Kommune vil udbyde en stor del af sine kommende byggerier som strategiske partnerskaber.

Københavns befolknings vokser i disse år, og der skal der bl.a. bygges nye daginstitutioner og skoler til de mange nye københavnere. Fremover vil Københavns Kommunes sikre, at man får mere byggeri for pengene igennem strategiske partnerskaber. Partnerskaberne skal føre til mere effektive og længerevarende samarbejder mellem kommunen og leverandørerne. 

”Vi er simpelthen nødt til at nytænke måden, vi samarbejder på. Der skal være langt bedre rammer for, at vi i fællesskab med branchens aktører kan finde frem til de bedst mulige løsninger. Derfor udbyder vi snart en væsentlig del af vores projektportefølje til strategiske partnerskaber, hvor vi over de næste fire år vil arbejde tæt sammen med et fast team af entreprenører, arkitekter og ingeniører om at optimere kommunens byggerier.” siger byggechef i Københavns Byggeri, Rasmus Brandt Lassen. 

Målet er, at en styrket dialog mellem samarbejdsparterne vil føre til endnu bedre løsninger – bl.a. gennem et fælles fokus på øget innovation, videreførelse af gode erfaringer og lavere byggeomkostninger. 

Partnerskabsaftalerne skal bidrage væsentligt til kommunens krav om at reducere omkostningerne på byggeområdet med mindst 10 pct. - samtidig med at kommunen fastholder eller forbedrer kvaliteten af byggerierne. På den måde frigøres der flest mulige midler til service og velfærd – til gavn for alle københavnere. 

Fakta

  • Partnerskabsaftalerne medfører, at der for de næste fire år indgås et samarbejde mellem kommunen og et fast leveranceteam af entreprenører, arkitekter og ingeniører omkring eksekveringen af en række af kommunens byggerier. Det skal øge tilliden mellem samarbejdspartnerne og samtidig sikre høj kvalitet, rettidig aflevering og lavere omkostninger. 
  • Med de strategiske partnerskaber bevarer rådgiverne de sædvanlige nøglefunktioner i de tidlige faser, mens den tidlige inddragelse af entreprenørkompetencerne bl.a. skal sikre økonomien, og at projektet er realiserbart. Målet er, at byggeprocessens forskellige faggrupper, entreprenører, arkitekter og ingeniører, løbende udfordrer hinanden og i fællesskab udarbejder de bedste løsninger.  
  • København vil gerne lære fra bl.a. svenske og engelske erfaringer, hvor strategiske partnerskaber har ført til gode resultater. Her har man i en årrække gennemført byggesager med høj brugertilfredshed og positive evalueringer fra alle led af samarbejdet – uden at overskride budgettet eller tidsplanen. 
  • De årlige byggeomkostninger i Københavns Kommune er på mellem 1 og 1,5 mia. kr. De strategiske partnerskaber skal bidrage til at reducere disse omkostninger med 10 pct.