Du er her

Københavns Integrationsråd

Københavns Integrationsråd skal styrke integrationen gennem beskæftigelse og uddannelse og fungere som et rådgivende organ.

Et rådgivende organ

Københavns Integrationsråd er et udvalg af eksperter, der skal understøtte Københavns Kommunes Integrationspolitik 2019-22. Rådet bidrager til styrket integration gennem beskæftigelse og uddannelse i København ved at sikre dialog og et koordineret samarbejde mellem kommunen og relevante aktører med særlig viden om beskæftigelses- og/eller uddannelsesområdet.

Formand og medlemmer af Integrationsrådet

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har udpeget Carsten Koch som formand for Integrationsrådet. Carsten Koch er økonom, formand for Carsten Koch-udvalget (ekspertudvalg om den aktive Beskæftigelsesindsats) og har desuden siddet som formand for Beskæftigelsesrådet (2010-2017). Formandens rolle er at sikre, at rådet bidrager innovativt og løsningsorienteret gennem medlemmernes viden om integration gennem job og uddannelse.

Medlemmerne af Integrationsrådet er professionelle aktører, der har særlig viden på beskæftigelses- og/eller uddannelsesområdet i forhold til ikke-vestlige indvandrere og efterkommere samt repræsentanter fra foreninger og NGO’er. Medlemmerne er personligt udpeget på baggrund af deres erfaring og viden på området, samt deres evne til at fremme god integration. Blandt medlemmerne i rådet er også borgmester for beskæftigelse og integration, Cecilia Lonning-Skovgaard.

Rådet mødes to gange årligt. Det første møde blev afholdt i maj 2018, hvor medlemmerne kom med konkrete forslag til Københavns kommende integrationspolitik.

Se medlemmerne i Integrationsrådet

Kontakt

Hvis du vil vide mere om Integrationsrådet kan du kontakte Malene Alber Lassen, fuldmægtig i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen på telefonnummer 40 42 82 41 eller mail: FT1Q@bif.kk.dk.