Du er her

Klinisk risikoaffald

Virksomheder, der har klinisk affald i Københavns Kommune skal tilmelde sig kommunens afhentningsordning

Uanset hvor lille en mængde klinisk risikoaffald I har, skal det sorteres fra jeres andet affald. Klinisk risikoaffald omfatter vævsaffald, forsøgsdyr, smitteførende affald samt spidse og skarpe genstande. Du kan læse mere om hvad klinisk risikoaffald består af, og hvordan affaldet skal emballeres nederst på siden.

Læs også mere om tilmelding, bestilling af  emballage og priser mv. herunder. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.