Du er her

For kandidater

Den 1. april 2016 trådte en række lovændringer om valg i kraft. Her er de vigtigste tidsfrister ved kommunal- og regionsrådsvalget i 2017.

OBS: Vedrørende nye blanketter til kandidat- og stillerlister for begge valg oplyser Indenrigsministeriet, at ministeriet endnu ikke har opdateret dem efter de seneste lovændringer. Det vil imidlertid ske senest i løbet af foråret 2017, hvorefter kommunerne kan bestille de nye blanketter og udlevere dem.

Du kan skrive til valg@kff.kk.dk, hvis du ønsker at få dem udleveret, så snart Københavns Kommune har modtaget dem. Mailen skal indeholde:

 • Navn på evt. parti
 • Navn på rekvirent
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Mailadresse
 • Anfør om du vil have den 1) tilsendt eller 2) have besked fra Valgsekretariatet, når du kan hente den på Rådhuset inden for normal arbejdstid.
   
 • 5. september 2017
  Lister, der allerede er repræsenteret i Borgerrepræsentationen, kan fra denne dato anmode om at blive fritaget for underskrift fra stillere.
   
 • 19. september 2017
  Kandidatlister skal være indleveret senest kl. 12, hvis listen vil fritages for kravet om underskrift fra stillere.
  Kandidatlister kan fra denne dato indleveres for lister, der ikke kan fritages fra kravet om underskrift fra stillere.
   
 • 26. september 2017
  Valgsekretariatet skal senest kl. 12 meddele, om en liste kan fritages fra kravet om underskrift fra stillere.
   
 • 3. oktober 2017
  Lister, der ikke kan fritages for krav om underskrift fra stillere, skal indlevere kandidat- og stillerlister med underskrifter senest kl. 12.
   
 • 6. oktober 2017
  Kandidater og stillere skal opfylde valgretsbetingelserne.
   
 • 7. oktober 2017
  Valgsekretariatet skal oplyse om en kandidatlistes mangler.
   
 • 09. oktober 2017
  Senest kl. 12 er der frist for afhjælpning af mangler eller indlevering af ny kandidatliste. Frist for tilbagekaldelse af kandidatliste er også kl. 12, ligesom frist for indgåelse eller tilbagetrækning af liste- eller valgforbund. Endelig frist for opfyldelse af valgretsbetingelserne er kl. 12.
   
 • 10. oktober 2017
  Fra denne dato kan der brevstemmes.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.